News archive

Debattartikel Kortbetalningarnas betydelse
03 April 2014

Debattartikel Kortbetalningarnas betydelse

Korten på bordet – detaljreglering gynnar ingen
– Sverige har Europas mest utvecklade kortmarknad, och vi genomför flest korttransaktioner per capita i hela EU. I stora delar av Europa är situationen sämre och EU-kommissionen har därför pre-senterat ett förslag som syftar till att minska kontantanvändningen och underlätta elektroniska betalningar. Konsekvens: i Sverige får de nya reglerna direkt motsatt effekt.