Contact

För mediefrågor hänvisar forumet till följande kontaktpersoner:

Pan Nordic Card Association

Kurt Gjesten

070-208 02 38

kg@pan-nordic.org

MasterCard

Frida Almgren

070-317 35 45

frida_almgren@mastercard.com

Visa

Christina Lind

070-811 14 44

lindc@visa.com

Visita

Clemens Wanstchura

070-995 50 75

cw@visita.se

Svensk Handel

Bengt Nilervall

073-801 85 44

bengt.nilervall@svenskhandel.se

Kollektivtrafiken

Erik Seiving

070-282 72 60

Erik.seiving@segella.se